Pirkšanas-pārdošanas noteikumi

1. Kopīgie noteikumi

Šie pirkšanas-pārdošanas noteikumi (tālāk - “Noteikumi”) ir dokuments, kas reglamentē personu, kura iegādājusies preces interneta veikalā www.babydo.lv (tālāk - “Interneta veikals”), kā pircēja (tālāk - Pircējs) un Ltd. “Vejolita”, kā pārdevēja (tālāk - “Pārdevējs”) starpusējas tiesības, apņemšanās un atbildību, Pircējam pērkot preces Interneta veikalā. Iegādājoties preces Interneta veikalā, Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem.

 

2. Pirkšanas - pārdošanas līguma izveidošanas brīdis

Pirkšanas - pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par izveidotu no brīža, kad Pircējs Interneta veikalā ir noformējis preču grozu, norādījis savu vārdu, uzvārdu un piegādes adresi kā arī pasta kodu, izvēlējies maksājuma veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež pogu “Apstiprināt Pasūtījumu”, un ir spēkā līdz visas norādītās darbības līgumā ir izpildītas. Tajos gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt visiem no daļai no Noteikumiem, tas apņemas neiesniegt pasūtījumu. Ikviens līgums, kas izveidots starp Pircēju un Pārdevēju, ir sargāts Pārdevēju datu bāzē. Iesniedzot pasūtījumu, Pircējs piekrīt, ka pirkšanas laikā uz norādīto e-pastu būs sūtāma informācija, kas saistīta ar pasūtījumu veikšanu un piegādi.

 

3. Pircēja tiesības un pienākumi

Pircējs var pirkt preces Interneta veikalā, vadoties pēc šiem Noteikumiem kā arī Latvijas Republikas tiesību aktiem. Pircējam ir tiesības, nenorādot iemeslu, atteikties no Interneta veikalā izveidotā preču pirkšanas-pārdošanas līguma ar Pārdevēju, izņemot šajā nodaļā norādītos izņēmumus, par to paziņojot Pārdevējam 14 darba dienu laikā no preces piegādes dienas. Pircēja tiesības atteikties no Interneta veikalā izveidotā pirkšanas - pārdosanas līguma nav iespējama šādos līgumu gadījumos:

- līgumiem par precēm, kuras ražotas, vadoties pēc lietotāja personīgās izvēles vai norādījumiem, tas ir, pēc pasūtījuma;

- līgumiem par ātri bojājošām precēm vai precēm, kuru derīguma termiņš ir īss;

- līgumiem par sapakotām precēm, kuras bija izpakotas pēc piegādes un kuras ir nederīgas atgriešanai to drošības un higiēnas apstākļu dēļ.

Pircējam ir jāsamaksā par precēm un to piegādi kā arī jāpieņem piegādātās preces. Pircējs apņemas samaksāt par pasūtītajām precēm 3 darba dienu laikā no pirkšanas - pārdošanas līguma sastādīšanas brīža. Šī termiņa laikā Pircējam nesamaksājot vai ar e-pasta palīdzību nesazinoties par maksājuma veikšanu, Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs ir atteicies no pirkšanas-pārdošanas līguma. Ja kļūdas vai tehnisku bojājumu dēļ maksājums netika veikts pasūtījuma veikšanas vai piegādes laikā, bet preces ir piegādātas, Pircējam nekavējoties jāziņo par to Pārdevējam un jāsamaksā par iegādātajām precēm 3 darba dienu laikā uz Pārdevēja bankas kontu. Ja mainās Pircēja pieteikuma formā norādītie dati, Pircējam ir nekavējoties par to jāziņo Pārdevējam.

 

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi

Pārdevējs apņemas nodrošināt visus apstākļus tam, lai Pircējs lietotu Interneta veikala piedāvātos pakalpojumus kā arī piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi. Ja Pircējs mēģina kaitēt Interneta veikala darbam vai stabilai darbībai, Pircējs var bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt tam iespēju lietot Interneta veikalu vai iznīcināt Pircēja reģistrāciju. Pārdevējs, izveidojoties svarīgiem apstākļiem, var laicīgi vai pavisam apstādināt Interneta veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot. Pārdevējs var vienpusēji mainīt Noteikumus, kuri ir ievietoti Interneta veikala mājas lapā. Izmaiņas derīgas no ievietošanas brīža. 

 

5. Preču piegāde 

Preces piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja pārstāvis - transporta uzņēmums. Piegādes veidu var izvēlēties Pircējs no Pārdevēja piedāvātajiem variantiem. Piegādi apmaksā Pircējs. Atškirīgos Pārdevēja norādītajos gadījumos preču piegādi sedz Pārdevējs. Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam ne ilgāk kā 14 dienas no apmaksas brīža, ja Pircējs izvēlējies piegādi caur pastu, vai ne vairāk kā 7 dienas ar visiem citiem piegādes veidiem, ja ar Pircēju nav citāda vienošanās. Ja Pircējs izvēlas piegādi uz ārzemēm, tas ir, ārpus Latvijas, Lietuvas, Igaunijas robežām, Pārdevējs apņemas piegādāt preces ne vēlāk kā 30 dienu laikā. Ja Pārdevējam pirkšanas - pārdošanas līguma izveides laikā nav Pircēja pasūtītās preces un Pircējs nepiekrīt ar Pārdevēja nostādīto ilgāku piegādes termiņu, Pārdevējam jāpātrauc līgums un jāatgriež nauda 3 darba dienu laikā. Preču piegādes laikā Pircējam ir kopā ar Pārdevēju vai Pārdevēja pārstāvi (piemēram, ar kurjeru) jāpārbauda preces stāvoklis (vai nav redzamu bojājumu). Ja pircējs parakstījies pavadzīmē vai sūtījuma pieņemšanas lapā, uzskatāms, ka Pircējs preci ir saņēmis. Ja Pircējs ir ievērojis sutījuma iepakojuma bojājumus, Pircējam tas jāatzīmē pavadzīmē vai sūtījuma pieņemšanas lapā. Ja Pircējs parakstījies pavadzīmē vai sūtījuma pieņemšanas lapā un nav norādīta nekāda papildus informācija par preces bojājumiem, uzskatāms, ka sūtījums nodots bez bojājumiem. Ja piegādātās preces pieņems ne Pircējs, Pircējs uzņemas norādīt preces pieņēmēja personīgos datus, preces pasūtīšanas laikā. Ja Pircējs izvēlas piegādi uz Omniva termināliem vai DPD sūtījumu punktiem, precēm ir jābūt izņemtām 7 dienu laikā no SMS ziņas saņemšanas. Ja Pircējs nesaņem preces 7 dienu laikā, Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs ir atteicies no pirkšanas - pārdošanas līguma.

 

6. Preču atgriešana

Preču atgriešanas noteikumi izveidoti pēc Latvijas Republikas un Eiropas Savienības noteikumiem kā arī normatīvajiem aktiem. Pircējam, iegādājoties preci Interneta veikalā, ir tiesības to atgriezt, par to paziņojot Pārdevējam rakstiski vai caur e-pastu 14 dienu laikā no preces piegādes brīža. Par atgieztās preces komplektāciju atbild Pircējs. Ja prece nav komplektēta, Pārdevējs nepieņem atgriezto preci. Atgrieztai precei ir jāsaglabā preces izskats un oriģinālais iepakojums. Precei ir jābūt jaunai, nemainītai, nebojātai, tīrai, bez lietošanas vai mazgāšanas pazīmēm, iepakotai. Preces atgriešanu apmaksā Pircējs, izņemot gadījumus, kad prece ir atgriežama Pārdevēja kļūdas dēļ vai nevēlamas kvalitātes dēļ.

Pircējam nav tiesības atteikties no Interneta veikala izveidotā pirkšanas - pārdošanas līguma ar Pārdevēju un atgriezt preces šādos gadījumos:

- vienošanās par precēm, kuras ražotas ņemot vērā lietotāja personīgās vēlmes, tas ir, pēc pasūtījuma;

- vienošanās par precēm, kuras bojājas ātri, vai precēm, kuru lietošanas termiņš ir īss;

- vienošanās par iepakotām precēm, kuras tika izpakotas pēc piegādes un kuras ir nevēlamas atgriešanai to drošības vai higiēnas dēļ.

Pārdevējs nostāda 14 dienu garantijas laiku visām pārdodamām precēm. Ja pa šo laiku noskaidrojas, ka precei ir trūkumi un defekti, Pircējam ir tiesības atgriezt preces Pārdevējam. Pārdevējs apņemas paņemt nekvalitatīvo preci un Pircēja vēlmi: novērst preces trūkumus vai apmainīt analoģisku preci vai samazināt preces cenu vai atgriezt samaksātās preces.

 

7. Atbildība

Pārdevējs ir atbildīgs par precīzu pasūtījuma veikšanu kā arī pasūtījuma piegādi Pircējam pēc vienota termiņa. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību. Ja Pircējs nenorāda precīzu ifnromāciju reģistrācijas formā, Pārdevēs neatbild par radušajām problēmām un piegādes kavēšanos. Pircējs atbild par darbībām, kuras veiktas, lietojot Interneta veikalu. Pārdevējs neatbild par citu uzņēmumu norādīto informāciju to mājas lapās pat, ja Pircējs nonāk šajās mājas lapās caur Interneta veikalu. Ja radies kaitējums, vainīgā puse atlīdzina citai pusei radušos kaitējumus.

 

8. Informācijas sūtīšana

Pārdevējs visus ziņojumus sūta uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi. Pircējs visus ziņojumus un jautājumus sūta uz Pārdevēja Interneta veikalā norādīto “Kontakta” e-pastu. 

 

9. Beigu noteikumi

Šie Noteikumi nepārkāpj Pircēja (kā lietotāja) tiesības, kuras norādītas Latvijas Republikas tiesības aktos, ieskaitot tiesības, iegādājoties nederīgas kvalitātes preces vai pakalpojumus. Visas neskaidrības, kuras radušās vai saistītas ar pirkšanas - pārdošanas līgumu starp Pircēju un Pārdevēju, ir atrisināmas sarunu veidā. Ja neizdodas vienoties, neskaidrības risināmas pēc Latvijas Republikas tiesību aktos norādītās kārtības. Prasības un sūdzības par Interneta veikalā iegādātajām precēm, sūtīt uz elektronisko lietotāju strīdu risinājumu platformu: http://ec.europa.eu/odr.